Doradztwo biznesowe dla Zarządów firm i TOP Managementu

 • budowa organizacji efektywnej kosztowo i przychodowo
 • strategiczne i operacyjne zarządzanie kapitałem ludzkim przedsiębiorstw
 • zarządzanie zmianą, organizacją, zasobami i finansami
 • restrukturyzacje, reorganizacje, transformacje, fuzje, zwolnienia grupowe, outplacement
 • programy dobrowolnych odejść i dobrowolnych relokacji pracowników
 • usługa e-Director HR (wiedza rynkowych ekspertów połączona z optymalizacją kosztów i gwarantowanym poziomem usług)
 • wdrożenia standardów sprzedaży i obsługi Klientów (zewnętrznych i wewnętrznych)
 • reengineering procesów biznesowych
 • informatyzacja procesów zarządzania kapitałem ludzkim
 • badania organizacji i pracowników
 • pomiary efektywności i wdrożenia kompleksowych systemów KPI & MBO
 • implementacja metod, narzędzi, aplikacji i systemów komunikacji wewnętrznej
 • budowa zespołów HR i zespołów Komunikacji Wewnętrznej przedsiębiorstw
 • budowa zaangażowania pracowników wyselekcjonowanych zespołów w organizacji
 • projektowanie, wdrożenia, monitoring i audyty przedsięwzięć BPO (Business Process Outsourcing)
 • budowa shared services center / centrów usług wspólnych
 • budowa i optymalizacja kosztowo-przychodowa Contact Center
 • budowa modelu HR Business Partneringu w organizacjach
null

Masz pytania?

Pytania odnośnie naszych rozwiązań oraz zapytania ofertowe

Co robimy?

Opis

Co nas wyróżnia?

Opis

Usługi i rozwiązania z zakresu „Efektywna organizacja”

Masz pytania?

Pytania odnośnie naszych rozwiązań oraz zapytania ofertowe